GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/10/2023 - Gedelegeerde Verordening (EU)2017/1926 met betrekking tot multimodale reisinformatiediensten (MMTIS)

Wat zijn de gevolgen voor mijn organisatie, Taxibedrijf of taxiplatform? Schrijf u gratis in op de webinar (videoconferentie) van 10/10 van 10u tot 12u. 

Als organisatie actief in de mobiliteitssector, beschik je wellicht over mobiliteitsdata zoals data over bussen, taxi’s, deel- of huurwagens, micro-mobiliteit, tankstations of laadpunten etc. Vanaf 01/12/2023 moet deze data voor gans België geregistreerd worden op het nationaal toegangspunt voor intelligente vervoerssystemen, ook wel gekend als het NAP ITS (National Access Point for Intelligent Transport Systems. Dit is een Europese verplichting die beschreven staat in de Gedelegeerde Verordening voor multimodale reisinformatie: (EU)2017/1926.

In België is het NAP ITS ondergebracht op www.transportdata.be (*)  Hier kan je als data-eigenaar een organisatie aanmaken en de nodige data registreren. Zo kunnen de makers van (multimodale) reisinformatiediensten deze data vinden en incorporeren in hun diensten.

Transportdata.be nodigt jullie graag uit op haar NAP MMTIS workshop op 10/10/2023 om jullie verder te helpen bij deze registratie en dieper in te gaan op thema’s zoals:

  • Wat is de achtergrond van de ITS-richtlijn?
  • Wat zijn de verplichtingen waaraan mijn organisatie moet voldoen?
  • Welke data moet mijn organisatie registreren?
  • In welk formaat moet deze data geregistreerd worden?
  • Hoe kan ik deze data registreren? Klik hier voor het uitgebreide programma.

Deelname aan de webinar (videoconferentie) is gratis maar inschrijven is verplicht. Ken je anderen die interesse zouden kunnen hebben in deze workshop, geef deze uitnodiging gerust door.

Nu al meer weten? Consulteer alvast de “over” sectie op transportdata.be waar zeer veel informatie terug te vinden is.

Tijdens en aan het einde van de workshop is er de gelegenheid voor het stellen van vragen.

(*) Transportdata.be is het Belgische nationaal toegangspunt (NAP) voor informatie over Intelligente Transport Systemen (ITS) en wordt aangeduid met het acronym NAP ITS. Het NAP ITS is in februari 2020 van start gegaan in het licht van de Europese ITS-richtlijn, die de mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer moet maken. 

Top