GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/10/2023 - Wallonië: Ontwerpdecreet Taxihervorming is goedgekeurd door het Waals parlement

Inwerkingtreding in de loop van 2024; de datum wordt nog vastgelegd in het uitvoeringsbesluit.

Het Waals ontwerpdecreet tot hervorming van de taxisector werd goedgekeurd door de plenaire zitting van het Waalse parlement op 28 september.

De tekst, goedgekeurd door een meerderheid tegen de oppositie, heeft als doel om platformen zoals Uber, Bolt, Heetch en andere toe te laten in Wallonië. "Deze belangrijke hervorming van de Waalse taxisector zorgt voor een evenwicht tussen eerlijke concurrentie tussen de spelers in de sector en een grotere ontplooiing. Het is een noodzakelijke ontwikkeling om tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van de bevolking met een breder, moderner en flexibeler aanbod", aldus de Waalse minister van Mobiliteit, Philippe Henry (Ecolo), aan Rtbf.

"Er zullen garanties worden ingebouwd om een deregulering van de sector te vermijden", voegde hij eraan toe, zonder de extreem-linkse parlementsleden  van PTB te overtuigen, die de "uberisering van de samenleving" hekelden.

In de oppositie betreurden de Christendemocraten de "economische, praktische en commerciële onzin" waarbij ze vreesden "dat geen enkel platform  zich in Wallonië zou vestigen". "Burgers willen een efficiënte taxidienst. Deze tekst beantwoordt niet aan die behoefte".

GTL werd betrokken bij overleg bij de voorbereiding van dit decreet en volgt ook de besprekingen over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van dichtbij.

De platformen hebben al kritiek op bepaalde regels die in het decreet en het ontwerp van uitvoeringsbesluit zijn opgenomen:

"De sector (Bolt, Uber,...) hoopt de voorwaarden veranderd te krijgen voordat de nieuwe regelgeving van kracht wordt."

Top