GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/10/2023 - Opleiding chauffeur Rolstoelvervoer

Gent geeft gratis opleiding aan taxichauffeurs om klanten met een beperking beter te helpen.

In Gent hebben 7 taxichauffeurs een eerste gratis opleiding gevolgd om nog beter om te leren gaan met klanten die een beperking hebben. Ze kregen onder meer praktische tips. De stad voorziet ook enkele hulpmiddelen die ze in de taxi kunnen gebruiken. De deelnemers krijgen een soort label van de stad, zo weten klanten met een beperking dat ze er terecht kunnen. 

Voor het eerst is deze gratis opleiding georganiseerd voor taxichauffeurs om hen nog beter om te leren gaan met klanten die een fysieke of mentale beperking hebben. Het kan gaan om senioren die bijvoorbeeld slechter te been zijn, maar ook om mensen die niet goed zien of andere problemen hebben. Er namen zeven taxichauffeurs deel aan de opleiding. Die bestond uit een stukje theorie en ook heel wat praktijkoefeningen. De deelnemers kregen na afloop van de stad ook hulpmiddelen die ze voortaan in de taxi kunnen gebruiken om het klanten én zichzelf wat makkelijker te maken. 

"We zien ook bij onze klanten meer en meer mensen die minder mobiel zijn", zegt Fatih Senel van Taxi4You. "We vinden het heel belangrijk om hen ook goed te kunnen helpen. Daarom is deze opleiding wel handig. We leren onder meer hoe we mensen nog beter kunnen laten in- en uitstappen en hoe we met rollators en rolstoelen moeten werken. Het is ook goed om bepaalde dingen op te frissen, zoals hoe je best iemand ondersteunt bij de weg van en naar de taxi. Ik vind dit zeer nuttig."

Tips & tricks

Myriam De Schynkel is ergotherapeut en geeft de opleiding. Ze geeft heel wat tips en wijst ook op bepaalde aandachtspunten. "Taxichauffeurs komen heel vaak in aanraking met mensen die bepaalde aandoeningen hebben waardoor ze bijvoorbeeld minder goed horen of zien. Het is erg belangrijk om dan geduldig en goed te communiceren. Maak oogcontact, schrijf desnoods zaken op papier. Besef ook dat sommige mensen misschien wat meer tijd nodig hebben."

 De deelnemers testen alles wat ze gehoord hebben uit en leren ook enkele hulpmiddelen gebruiken, zoals een extra opstapje en een handgreep om vlot in en uit de auto te stappen. De stad heeft ze voor elke deelnemer aangekocht. "Ik vind het belangrijk dat we er voor alle klanten zijn, met of zonder een beperking. We zijn als taxichauffeur van alles: soms psycholoog of boodschappendrager, maar even goed ook een beetje hulpverlener", onderstreept ook chauffeur Salah El Majri. 

Vervoersarmoede

"We willen dat ook Gentenaars met een beperking vlot deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Ze nemen vaker dan anderen een taxi, soms is het zelfs de enige optie, de chauffeurs moeten daar goed op kunnen inspelen. Daarom voorzien we deze opleiding", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). De stad trekt 4.000 euro voor het project. "We gaan kijken wat de impact is, we willen hier de komende jaren mee verder gaan." Het project kadert in een plan van Gent om de vervoersarmoede aan te pakken.  

Bron: VRT NWS, 18 oktober 2023 

GTL: dit is een zeer goed initiatief, want taxichauffeurs die mensen in een rolstoel vervoeren, moeten bij de aanvraag van hun bestuurderspas een verklaring indienen waarmee aangetoond wordt dat zij een opleiding hebben gevolgd voor rolstoelvervoer.

Top