GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/09/2023 - BIJGEWERKT 7.12.2023 Ecoscore taxisector 2025: nieuwe eisen goedgekeurd

Wijziging besluit exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd vervoer over vereiste ecoscores goedgekeurd door de Vlaamse regering

Graag verwijzen u naar onze nieuwsbrief van 8 augustus over het voorstel van de Vlaamse Regering betreffende de emissienormen die op 1 januari 2025 van kracht worden voor de taxissector.

Na advies van de Raad van State past de Vlaamse Regering vrijdag definitief dat voorstel over de milieucriteria aan in het besluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (taxibesluit). Die criteria worden bijgesteld op basis van marktevoluties in de voertuigensector. Na analyse van VITO blijkt dat de vergroening van de voertuigmotoren zich niet lineair ontwikkelt voor de verschillende voertuigtypes zoals voorzien, en dat met name de minibussen niet de voorziene vooruitgang boeken. De ecoscores voor minibussen en monovolumes worden daarom aangepast aan deze bevindingen.

Bijwerking december 2023 vind hier onze tabelmet de ecoscores die vanaf 2025 van toepassing zullen zijn voor nieuwe inschrijvingen onder TX.

Top