GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/10/2023 - BIJGEWERKT Ecoscore taxisector vanaf 2025: BVR eisen is verschenen in Belgisch Staatsblad van 17/10

Wijziging besluit exploitatievoorwaarden IBP betreffende de vereiste ecoscores - Tekst is nu publiek

Graag verwijzen u naar onze nieuwsbrief van 8 augustus  en van 11 september over de beslissing van de Vlaamse Regering betreffende de emissienormen die op 1 januari 2025 van kracht worden voor de taxisector.

He Wijzigingsbesluit daarover is verschenen in het Staatsblad van 17 oktober.

Ter herinnering: De criteria worden vanaf 1/1/2025 bijgesteld op basis van marktevoluties in de voertuigensector. Na analyse van VITO was gebleken dat de vergroening van de voertuigmotoren zich niet lineair ontwikkelt voor de verschillende voertuigtypes zoals voorzien, en dat met name de minibussen niet de voorziene vooruitgang boeken. De ecoscores voor minibussen en monovolumes worden daarom aangepast aan deze bevindingen.

Bijwerking december 2023 vind hier onze tabelmet de ecoscores die vanaf 2025 van toepassing zullen zijn voor nieuwe inschrijvingen onder TX.

Top