GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/05/2011 - Loonindexering garagepersoneel taxibedrijven per 1 mei 2011

Verhoging van de barema en de effectieve lonen met 2 %

Per 1 mei 2011 worden de lonen van het garagepersoneel van taxibedrijven geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexatie zijn de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/5/2011:

 

 Categorie
Minimumuurloon
01.08.2010
Minimumuurloon
01.05.2011
Hulparbeider
9,5391
9,7299
Geschoolde arbeider - 3e categ.  
10,1284
10,3310
Geschoolde arbeider - 2e categ.
11,1360
11,3587
Geschoolde arbeider - 1e categ.
11,7285
11,9631
Buiten categorie
12,5175
12,7679


Nieuwe spilindex : 117,07

Top