GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23/07/2015 - UNIZO over taxshift: Lastenverlaging KMO’s nog onduidelijk

Belangrijk voor de taxibedrijven: beroepsdiesel wordt niet getroffen door de accijnsverhoging

 

In een eerste reactie reageert UNIZO tevreden dat de regering een akkoord heeft bereikt over de taxshift. De invulling van het akkoord roept evenwel gemengde gevoelens op. Zo leidt de ondernemersorganisatie uit de eerste informatie af dat de regering geen duidelijke beslissing nam over de loonlastenverlaging voor KMO’s, nochtans “broodnodig willen we jobs blijven hebben in dit land”.

De regering spreekt wel van een verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent, maar “voor het gros van de KMO’s maakt dat geen verschil. Zij creëren vooral werk voor lager geschoolden en de werkgeversbijdragen op die lonen zit al onder de 25 procent”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De verlaging van 33 procent naar 25 procent verbetert de competitiviteit van onze eigen KMO’s dus niet of nauwelijks, in tegenstelling tot de grote (buitenlandse) bedrijven.

De ondernemersorganisatie noemt het positief dat de regering geen meerwaardebelasting op aandelen heeft ingevoerd. “Die zou enkel als effect hebben dat bedrijven minder investeerbaar vermogen hebben, wat de economie allesbehalve vooruit helpt”.

De ondernemersorganisatie roept de regering op om bij de uitwerking van de taxshift de eigen KMO’s niet uit het oog te verliezen. “Een belangrijk deel van de loonlastenverlaging moet naar hen gaan”.  

GTL noteert een belangrijk positief punt in het akkoord: de beroepsdiesel wordt niet getroffen door de accijnsverhoging! Voor de taxibedrijven is dat belangrijk maar ook voor de verhuurdiensten met chauffeur waarvan de wagens uitgerust zijn voor rolstoelvervoer (terugbetaling van accijsnverhoging, via het "cliquet" systeem)

 

 

 

 

 

Top