GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/06/2023 - (Update) Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen wordt weer mogelijk

Win tijd en vraag nu al achtergestelde vergunningen en bestuurderspassen aan via Centaurus of bij de gemeente.

Bijwerking 15.06.2023

Zoals u weet heeft de Vlaamse Regering het herstelbesluit over de exploitatievoorwaarden van individueel bezoldigd personenvervoer goedgekeurd.

Iedereen wacht nog op de publicatie in het staatsblad.

De Vlaamse Overheid liet ons weten dat enkel de uitreiking van bestuurderspassen en vergunningen moet wachten op de publicatie in het Staatsblad, maar dat de gemeenten, en uzelf als taxibedrijf of als (kandidaat-)taxichauffeur ondertussen al initiatief kan nemen.

Aanvragen kunnen zeker al ingediend worden: Centaurus2020 werkt. Afleveren van de vergunningen en bestuurderspassen kan natuurlijk pas vanaf publicatie.

Ondertussen informeerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de gemeenten via haar nieuwsbrief.

U kan het nieuwsbericht ook lezen op de website van de VVSG:

"(…) Dit betekent dat gemeenten binnenkort nieuwe bestuurderspassen of vergunningen kunnen afleveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Het is raadzaam om de aanvragen hiervoor alvast voor te bereiden. Volg de meest accurate en actuele info op de taxipagina van de Vlaamse overheid.


Situatie op 09.06.2023: 

Op vlaanderen.be/taxi is de stand van zaken opgenomen.

We geven hieronder de uitleg van de Vlaamse overheid:

De Vlaamse overheid heeft het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet opnieuw hersteld dat op 30 maart 2023 vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe besluit zal in werking treden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector en alle andere stakeholders op de hoogte brengen wanneer dat gebeurd is.

Na de vernietiging van het besluit door de Raad van State had de Vlaamse overheid begin april 2023 aan lokale besturen gevraagd om tijdelijk geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten omdat "daar door het arrest juridische risico’s aan verbonden waren".

Nu het nieuwe besluit van kracht is (zodra publicatie in het staatsblad), kunnen vergunningen en bestuurderspassen opnieuw worden aangevraagd en uitgereikt. Het nieuwe besluit zal met retroactieve kracht in werking treden vanaf 1 januari 2020, de inwerkingtreding van het oorspronkelijke besluit. Dat betekent dat alle vergunningen en bestuurderspassen die uitgereikt werden op basis van dat vernietigd besluit opnieuw geregulariseerd worden.

Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hadden, konden steeds hun job blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen bleven geldig.

Vragen? Stuur dan een mail naar taxi@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).


Top