GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31/05/2019 - Overzicht aantal taxi- en VVB-vergunningen in België in 2019

Verdere toename van het aantal waalse VVB-vergunningen die uitgebaat worden in Brussel en de periferie.

Voor heel het land telt men in mei 10.318 vergunde voertuigen voor taxi- of verhuurdiensten met chauffeur.

Per Gewest is de verdeling als volgt:

Vlaanderen: 5.937 vergunde voertuigen

Type

Maart 2018

Maart 2019

Taxibedrijven

1.187

1.123

Taxivoertuigen

2.330

2.180

VVB-bedrijven

1.493

1.645

VVB-voertuigen

3.509

3.757

Bron: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maart 2019

VOOR EEN DETAIL VAN HET AANTAL TAXI- EN VVB-VERGUNNINGEN PER GEMEENTE IN VLAANDEREN, KLIK HIER (Excel)

VOOR EEN DETAIL VAN HET AANTAL TAXI- EN VVB-VERGUNNINGEN PER GEMEENTE IN VLAANDEREN, KLIK HIER (PDF)

 

Wallonië: 2.372 vergunde voertuigen

Type

 April 2018

April 2019

Taxibedrijven

205

231

Taxivoertuigen

771

789

VVB-Bedrijven

(incl. collectieve taxi's) 

844

?

VVB-voertuigen

(incl. collectieve taxi's)

1.610

1.583

Bron: Waalse Overheid, DG 02, april 2019

 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE VERGUNDE BEDRIJVEN IN WALLONIE, KLIK HIER

 

Waalse VVB-vergunningen worden meer en meer uitgebaat in Brussel en de periferie

Het aantal voertuigen met Waalse VVB-vergunning (T-L plaat) die in Brussel en omstreken worden uitgebaat, neemt verder toe. Zo rijden dagelijks honderden voertuigen uit Wallonië op naar Brussel om er te werken via platformen (zoals Uber). Anderzijds ziet men een toename van het aantal VVB-bedrijven met bedrijfszetel in Brussel of in een Vlaamse gemeente rond Brussel, die een waalse VVB-vergunning gebruiken (de Waalse reglementering verplicht momenteel geen bedrijfszetel inn het eigen gewest):

Waalse VVB-verrgunningen die uitgereikt werden aan bedrijven met exploitatiezetel in:

April 2018 April 2019
- Het Brussels Gewest  395 429
- Het Vlaams Gewest    41   64

 

Brussel: 2.009 vergunde voertuigen

Type

April 2018

April 2019

Taxibedrijven

786

781

Taxivoertuigen

1.270

1.265

VVB-bedrijven

117

584

VVB-voertuigen

248

744

Taxicentrales

6

6

Bron: Brusselse Directie van het Personenvervoer, maart 2019 (cijfers gecorrigeerd in april 2020)

 

 

 

 

Top