GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/12/2021 - Verhoging van de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds

De bijdrage bestemd voor het Sociaal Fonds Taxi en VVB wordt verhoogt per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de totale bijdrage uitzonderlijk verhoogd van 1,5 % naar 2,3%.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de totale bijdrage  teruggebracht op 1,9%.

Die verhoging is nodig om de ecocheques terug te betalen aan de werkgevers.

Ter herinnering: de werkgevers moeten in januari 2022 ecocheques betalen aan hun arbeiders (bedrag is in verhouding tot de geleverde prestaties in de referteperiode: jaar 2021) en in januari van daaropvolgende jaren.

Ze kunnen vanaf juli 2022 de terugbetaling van de betaalde ecocheques aanvragen bij het sociaal fonds.

CAO van 21.10.2021-Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds Taxi en VVB

Voor meer info over de uitbetaling van ecocheques verwijzen wij naar onze vorige nieuwsbrief :

 Ecocheques te betalen in januari 2022 en in januari van daaropvolgende jaren

Top