GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/02/2022 - Loonindexering Garagepersoneel Taxi En VVB per 1 maart 2022

Op 1 maart 2022 worden de baremalonen en effectief betaalde lonen van het garagepersoneel  geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/03/2022:


Categorie

Minimumuurloon 1/01/2022

Minimumuurloon 1/03/2022

Hulparbeider

€ 11,6295

€ 11,8621

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 12,3480

€ 12,5950

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 13,5764

€ 13,8479

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 14,2988

€ 14,5848

Buiten categorie

€ 15,2607

€ 15,5659

Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP

Top