GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23/03/2022 - Vlaams beschermingsmechanisme - Belangrijke aanvullende informaties

Vlaams beschermingsmechanisme loopt af op 17/2/2022 (en dus niet op 31/03). 

VLAIO INFORMEERDE ONS OVER VOLGENDE BEPERKINGEN WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN  ALS U WIL GENIETEN VAN HET VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 11 EN 12.

We ontvingen extra verduidelijkingen hieronder na het verzenden van onze nieuwsbrief van eergisteren over de VLAIO-steun voor bedrijven met nog steeds zware omzetverliezen.

Niet alle exploitatievormen komen in aanmerking

Voor de bedrijven van de taxisector in Vlaanderen, betreft de steun enkel ondernemingen die taxidiensten of luchthavenvervoer uitvoeren en hiervoor de nodige vergunningen hebben in aanmerking komen voor steun. 

Met andere woorden, kunnen de bedrijven die in de Kruispuntbank van de Ondernemingen ingeschreven zijn onder NaceBel-code  49320 van deze subsidie enkel genieten als ze voldoen aan volgende exploitatievormen:

  • Taxibedrijven onder oude taxivergunning van voor 2020
  • VVB-bedrijven onder oude vergunning van voor 2020 voor zover zij gespecialiseerd zijn in luchthavenvervoerdiensten
  • Bedrijven onder vergunning Individueel bezoldigd personenvervoer (IBP) met exploitatievorm straattaxi en/of standplaatstaxi.

Worden uitgesloten: VVB-bedrijven die niet hoofdzakelijk luchthavenvervoer aanbieden (bijvoorbeeld als ze gespecialiseerd zijn in vervoer voor evenementen, of in vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen, enz...).

Bij het dossieronderzoek gaat VLAIO als volgt te werk:

  • Er wordt nagegaan of dit de werkelijke activiteit is van de onderneming is (website, Facebook, …): taxidiensten of luchthavenvervoer
  • Er wordt gecontroleerd of de onderneming een vergunning heeft  (gebeurt enerzijds door een automatische toetsing op basis van de MOW-lijst, voor ondernemingen die volgens die lijst geen vergunning hebben vraagt VLAIO de vergunning op bij de onderneming). Dit betekent dat ze over een geldige taxivergunning en/of VVB-vergunning (wat luchthavenvervoer betreft) moeten beschikken.
  • Check op nace-code : Vermits de Nace-codes hierin niet altijd eenduidig zijn (sommige bedrijven hebben verschillende Nace-codes vermeld bij hun inschrijving in de Kruispuntbank) heeft VLAIO bij besluit van de Vlaamse Regering hierin een appreciatiebevoegdheid gekregen. 
  • Indien ze tot het toepassingsgebied behoren , gaat VLAIO vervolgens na of de aanvragers aan de vereiste omzetdalingen voldoen.

Subsidie loopt af per 17/2/2022 

...en dus niet  per 31/3/2022 zoals eerder gemeld!

De einddatum van de subsidieperiode voor personenvervoer via taxi en luchthavenvervoer in het Vlaams Beschermingsmechanisme 12 werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme vastgesteld op 17/2/2022.

Vanaf wanneer kan u een aanvraag indienen?

De indieningsperiode voor Vlaams beschermingsmechanisme 12 loopt van 1 april tot en met 16 mei 2022 zoals gecommuniceerd op de VLAIO-website: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-12


Top