GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/04/2022 - Voorontwerp BIV afschaffing voor aangepaste busjes voor personen met beperking

VOORONTWERP VAN DECREET OVER VRIJSTELLING INVERKEERSTELLING BUSJES VOOR PERSONEN MET BEPERKING

In juli 2021 had GTL een brief verstuurd naar Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën, over de zeer sterke verhoging, in 2021, van de BIV op voertuigen voor rolstoelvervoer. GTL vroeg om die naar nul te verlagen, zoals dat nu al het geval is voor ambulancevoertuigen. 

Vorige week gaf de minister een antwoord aan Vlaams parlementslid Karin Brouwers die daarover een vraag om uitleg had gesteld. Het verslag leest u hier:  Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van 19 april 2022, van het Vlaams Parlement 

De minister liet weten dat  dat de vrijstelling er wat hem betreft zal komen, en dat de vrijstelling door de regering in een voorontwerp van decreet gegoten werd

Gezien de grote nood aan aangepast rolstoeltoegankelijk vervoer en de zware financiële impact dit heeft op Diensten voor Aangepast Vervoer en taxibedrijven die zich inzetten voor het vervoer van personen met een beperking, is het voor die organisaties moeilijker dit vervoer aan te bieden. Er werd daarom gepleit voor een uitbreiding van de vrijstelling op de verkeersbelasting. 

De minister antwoordde dat de vrijstelling door de regering in een voorontwerp van decreet werd gegoten (beslissing Vlaamse regering op 25 maart 2022). Het parlement moet die vrijstelling nu nog goedkeuren. De minister hoopt om vanaf begin volgend jaar deze vrijstelling te kunnen laten ingaan. 

GTL schreef ondertussen naar de minister om die vrijstelling met terugwerkende kracht in te voeren (dus vanaf de spectaculaire verhoging van de BIV op minibusjes in januari 2021). Of ook dat mee in de besprekingen wordt opgenomen, weten we nog niet. We wachten alleszins nog op een antwoord van de betrokken ministers.

Volgens GTL is dit nodig om te vermijden dat  taxibedrijven zouden afhaken voor het (verder) aanbieden van personenvervoerdiensten met aangepaste minibusjes voor rolstoelvervoer: 

  • Milieuvoorwaarden zijn niet haalbaar als je met de aangepaste minibusjes ook taxivervoer wil aanbieden voor “gewone” (niet-rolstoel-) passagiers. Alleen taxibusjes die 100% voor rolstoelvervoer ingezet worden, genieten van een vrijstelling op ecoscores.
  • Hoge ombouwkosten (niet gesubsidieerd) en uitrustingskosten van de minibusjes.
  • Verhoogde inschrijvingsbelasting sinds 2021 (van ongeveer 1.800 € naar 11.500 à 12.000 €).


Top