GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/09/2022 - Een publieke laadpaal aanvragen

Vraag installatie publiek laadpunt binnen de 250 meter van uw woning (chauffeur) of bedrijf.

We verwijzen naar onze eerdere nieuwsbrief 27 juni 2022 waarin we het hadden over de aangekondigde  overheidssteun voor installatie van publieke of semi-publieke laadpalen. Sommige projecten gingen over subsidies voor (semi-) publieke laadpalen die u  in het eigen bedrijf installeert (projectgroep liep tot  10 t 15 september);  andere,  zoals hieronder, over de aanvraag van publieke  laadpunten op het openbaar domein in bepaalde buurten (nabij uw taxibedrijf of nabij de woningen van taxichauffeurs bijvoorbeeld of in de buurt van uw bedrijf )

Een publieke laadpaal aanvragen binnen de 250 meter 

Vanaf nu is het mogelijk om een publieke laadpaal aan te vragen via de Vlaamse overheid (met uitzondering van Antwerpen, Gent, Oostende en Genk: zie verder). Zowel particulieren als bedrijven kunnen een aanvraag doen om een publieke laadpunt te laten installeren binnen de 250 meter van hun woning of bedrijf. Binnen de 6 maanden moet de aangestelde laadpaaloperator de infrastructuur ook effectief geplaatst hebben. In principe kan iedereen die beschikt over een volledig elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen) een laadpunt aanvragen. Dus de werknemers kunnen ook een laadpaal aanvragen in de buurt van hun woning wanneer ze over een bedrijfswagen beschikken.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het vooralsnog niet mogelijk om een publiek laadpunt aan te vragen.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden.

Het voertuig is een volledig elektrische personenwagen (M1) of lichte vracht (N1)

De aanvrager (particulier - werknemer) beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of is niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).

Aanvragende bedrijven beschikken niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.

De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.

Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van de woonst beschikbaar.

Aanvraagprocedure

Er kan een aanvraag voor een 9CB4publieke laadpaal ingediend worden bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dit kan al van zodra de bestelling van de wagen gebeurd is. Er moet een bewijs geleverd worden in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract voor dit voertuig.

Er zal een laadpaal geplaatst worden indien men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maar er zal ook gekeken worden naar de beschikbaarheid van bestaande laadpunten. Bij een (te) hoge bezettingsgraad kan een extra laadpaal bijgeplaatst worden.

De plaatsing moet dus ten laatste 6 maanden na de aanvraag gebeuren en zal uitgevoerd worden door Total (West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) of Engie (Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen). Ook steden kunnen een laadpaal aanvragen via het e-loket. Zo kunnen er al proactief laadpalen geplaatst worden op plaatsen waar veel vraag kan zijn.

Via deze pagina kan je een laadpaal aanvragen

Antwerpen, Gent, Oostende en Genk

Deze steden doen niet mee aan de Vlaamse contracten, maar hebben (binnenkort) eigen procedures. Aanvragen kan via deze links:

Bron: Unizo, 15 september 2022.


Top