GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/09/2022 - Brussel-Nieuwe regelgeving met betrekking tot taxidiensten

Mobiliteit Brussel heeft de inwerkingtreding van de hervorming voor 22 oktober al aangekondigd

Voorafgaande Opmerking 

De GTL beschikt nog niet over de definitieve teksten van de uitvoeringsbesluiten.

Taxinews

De ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten en haar uitvoeringsbesluiten beogen de hervorming van de regelgeving van de taxi- en limousinesector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zullen vanaf 22 oktober 2022 in werking treden.

Deze hervorming wil de sector van het bezoldigd personenvervoer onder een gemeenschappelijk statuut verzamelen, via identieke exploitatievoorwaarden voor exploitanten en chauffeurs. De wetgever voorziet in drie categorieën van taxidiensten: stationtaxi's, straattaxi's en ceremonietaxi's.

Dit gemeenschappelijke statuut zal aangepaste diensten mogelijk maken via "stationtaxi's" (de klassieke taxi's) en "straattaxi's", die vooraf moeten worden gereserveerd.

Stationtaxi's

Enkel stationtaxi's mogen de plaatsen gebruiken die voor hen zijn voorbehouden in de openbare ruimte alsook de eigen beddingen voor onder meer het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

De wegbeheerder beslist over hun toegang tot zones met beperkte toegang (bijvoorbeeld de Vijfhoek). Deze toegang kan worden toegestaan aan alle taxi's.

Ceremonietaxi's

Er wordt ook een specifieke dienst genaamd "Ceremonietaxi's" opgericht voor events van minimaal drie opeenvolgende uren.

Verdwijning van de VVB

Op termijn zullen de VVB-diensten (diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur) verdwijnen.

Tarieven

De regering zal de tarieven voor elke taxicategorie bepalen.

Platformen voor bemiddeling van taxidiensten 

De hervorming voorziet in een erkenningsmechanisme dat de boekingsbemiddelaars de toestemming verleent hun diensten op het Brusselse grondgebied aan te bieden met de toegestane exploitanten. Alle erkenningen worden toegekend voor zeven jaar.

Bekwaamheidsattest

Alle chauffeurs moeten in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest om te kunnen werken.

Meer informatie zal de komende weken worden verspreid 

Bron:  Mobiliteit Brussel, Taxinews. van september

Top