GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/10/2022 - Europees Parlement houdt vandaag hoorzittingen over UberFiles

 

Hoorzitting Europees Parlement over de Uber Files

Mark MacGann, een vroegere senior executive van Uber en ondertussen klokkenluider, getuigt er op een hoorzitting van het Europees Parlement. Deze langverwachte hoorzitting volgt op de in juli gepubliceerde Uber Files, over de verdachte lobbypraktijken van Uber tussen 2013 en 2017, toen het bedrijf op het continent van start ging.

Europees Parlement moet stemmen over ontwerp-richtlijn over het werk voor digitale platforms

De IRU, de internationale organisatie van wegvervoerbedrijven (de GTL is lid), waarschuwt dat het ontwerp schadelijk kan zijn voor de taxisector als geheel.

IRU en GTL willen niet dat de taxicentrales die momenteel met zelfstandige chauffeurs werken, verplicht worden hun chauffeurs als werknemers in dienst te nemen. Dit werd onlangs nog besproken tijdens de vergadering van de aangesloten federaties van de IRU-Taxigroep op 11 oktober in Brussel.

Aanvankelijk was het voorstel van richtlijn niet bedoeld voor de taxi's, maar voor de digitale applicaties van wereldspelers, die door hun manier van functioneren de activiteiten en het inkomen van de aangesloten chauffeurs vergaand controleren. Het huidige ontwerp van richtlijn  van de EU-Commissie creëert onzekerheid omdat haar toepassingsgebied te ruim gedefinieerd is. Het toepassingsgebied zou men specifieker moeten bepalen en beperken tot digitale werkplatforms; met andere woorden, geen one-size-fits-all benadering die alle intermediaire platforms, waaronder taxicentrales, viseert. 

IRU wenst wil taxi's en KMO's uit het toepassingsgebied van de richtlijn halen. 

De meeste taxi-exploitanten en taxicentrales zijn KMO's. 

Taxi's verlenen een dienst van algemeen nut; klassieke taxi's die vrij zijn en  op straat door klanten worden geroepen of op taxistandplaatsen staan, mogen niet zomaar ritten weigeren. Deze diensten worden in de steden vooral verricht door zelfstandige chauffeurs, bovenop bestelde ritten die zij via taxicentrales aanbieden. 

Moest de aansluiting van zelfstandige chauffeurs bij taxicentrales verboden worden, dan zou een deel van het cliënteel niet meer kunnen bediend worden. De taxi als dienst van openbaar nut, zoals we die nu kennen, zou voor een deel verdwijnen

Criteria voor het bepalen van de arbeidsrelatie nog onduidelijk

In de huidige versie van het voorstel van richtlijn wordt het werk van taxicentrales ter discussie gesteld. Nochtans respecteren deze de nationale arbeidswetgeving en de wetgeving over de sociale zekerheid.

De arbeidsvoorwaarden worden in de lidstaten door de sociale partners bepaald. Het succes van de taxisector ligt in zijn vermogen zich aan te passen aan de nationale en lokale realiteit. Taxi's hebben een lokale actieradius en werken niet grensoverschrijdend. Hun diensten zijn geëvolueerd in functie van de cultuur van elk land en zijn aangepast aan de lokale noden en behoeften van de klanten.

Top