GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23/11/2022 - Opgelet met de verkeersboetes van uw chauffeurs

Identificatieboete van 509 euro wordt bijgestuurd - Identificeren bestuurder wordt vereenvoudigd en digitaal betwisten wordt mogelijk  

De voorbije weken rezen verschillende vragen bij ondernemers die een minnelijke schikking kregen van 509 euro omdat ze de bestuurder van een voertuig niet hadden geïdentificeerd terwijl ze de eerdere verkeersboete wel hadden betaald.
Ondernemers wezen erop dat ze te goeder trouw dachten te handelen en dat de minnelijke schikking soms meer dan een jaar na de feiten in de bus viel zonder enige waarschuwing. Dit maakte deel uit van een proefproject waarbij minnelijke schikkingen werden verstuurd voor het niet respecteren van de identificatieplicht. 

Een taxibedrijf van Luik  betaalde vroeger de boetes zonder te weten dat ze de overtredende chauffeur moest identificeren. Vandaag zou de werkgever de 509 euro 40 keer (voor elke niet geïdentificeerde  boete) moeten betalen.

Justitie heeft begin november beslist dit proefproject op te schorten om de aanpak te evalueren.

Nieuwe aanpak identificatieplicht en betwisting

Justitie roept op om steeds voor alle boetes de identificatieplicht in orde te brengen, zowel voor de boetes van het laatste jaar als voor alle nieuwe boetes. 

Vereenvoudiging voor kleide bedrijven

Voor kleine ondernemingen en eenmanszaken is dit sinds enkele dagen eenvoudiger geworden.   

Tot nu toe moest je eerst eenmalig bepaalde stappen doorlopen om iemand te machtigen om die taak uit te voeren. Dat was niet gebruiksvriendelijk, zeker voor kleine bedrijven. Dat is nu vereenvoudigd

  • Eenmanszaken en kleine ondernemingen kunnen voortaan inloggen als onderneming via eID of itsme en zich onmiddellijk identificeren.  
  • Grotere bedrijven kunnen blijven gebruikmaken van het bestaande systeem van rollenbeheer, dat ze ook al gebruiken voor andere doeleinden.   

Digitaal betwisten

Daarnaast kan een overtreder van de identificatieplicht de boete voortaan eenvoudig en digitaal betwisten.  
 Opgelet: ook als de overtreder de identificatieboete reeds betaald heeft, kan die de boete online betwisten. Het Openbaar Ministerie zal elk dossier geval per geval bekijken.   

Samengevat:  

  • Log in als onderneming op Justonweb.be/fines met eID of itsme;  
  • Raadpleeg het overzicht van verkeersovertredingen van uw onderneming;  
  • Identificeer de bestuurders waar dat nog niet gebeurd was;  
  • Betwist indien gewenst de boete.

Waarom is er een identificatieplicht?

Om veelplegers in het vizier te krijgen, moet Justitie bij elke verkeersinbreuk weten wie er achter het stuur zat.   

Dat geldt net zo goed voor verkeersovertredingen met bedrijfswagens, taxivoertuigen,... Daarom zijn ondernemingen verplicht om de bestuurder te identificeren voor elke verkeersovertreding met een bedrijfswagen of taxivoertuig.  
 De identificatieplicht geldt voor alle ondernemingen: eenmanszaken, KMO’s en grote leasingbedrijven.   

Vragen als onderneming?

  • Bel het contact center van de dienst verkeersboetes op 02-278 55 60. Elke werkdag van 08u tot 17u.   
  • Raadpleeg de online hulp rechts bovenaan justonweb.be/fines. 

Er zal in de toekomst steeds een duidelijker waarschuwing worden opgenomen in de boetebrief voor ondernemingen waarbij de focus zal liggen op de identificatie van de bestuurder: je zal je eerst moeten identificeren vooraleer je kan betalen.

Bron: FOD Justitie, 21.11.2022


Top