GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/12/2022 - Overzicht van het aantal chauffeurs en vergunningen in Vlaanderen

Nog steeds 19,3 % minder vergunde voertuigen in Vlaanderen dan voor de covid-pandemie. En 44% van de voertuigen valt nog niet onder de nieuwe vergunning IBP

VOERTUIGEN

4.871 vergunde voertuigen:

  • 54% onder vergunning IBP: 2.634
  • 44% onder oude vergunning Taxi of VVB: 2.137

Evolutie 2022/2019 

4.871/6.034 : -19,3%

CHAUFFEURS

8.957 actieve bestuurderspassen.

8.957/4.871 = 1,84 chauffeur per vergund voertuig (gemiddeld)

Top