GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/12/2022 - Brussel: ter herinnering, enkele wijzigingen door de taxihervorming

Nieuwe categorieën, verplichte overstap (straattaxivergunning voor VVB-vergunninghouders, erkenningsaanvraag plateformen/centrales), numerus clausus, jaarlijkse belasting 

In haar Taxinews van december herinnert de Brusselse Dienst Mobiliteit  aan enkele wijzigingen waarmee rekening moet worden gehouden worden na de hervorming van de taxiregels in Brussel

In haar Taxinews van december herinnert de Brusselse Dienst Mobiliteit aan enkele wijzigingen waarmee rekening moet worden gehouden na de hervorming van de taxiregelgeving in Brussel

Sinds 21 oktober 2022 is die hervorming effectief van kracht.
De sector wordt voortaan geregeld door:   

 1. De ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten
 2. Het besluit van 6 oktober 2022 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten.
 3. Het besluit van 6 oktober 2022 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de subcategorieën van taxidiensten alsook de quota en tarieven die erop van toepassing zijn.

Als u nalaat een geldige omschakelingsaanvraag in te dienen, blijft de exploitatievergunning voor een limousinedienst (VVC) geldig onder de voorwaarden van de oude regelgeving (ordonnantie van 27 april 1995: contract van minimaal drie uur tegen een minimumprijs van 90 euro, smartphoneverbod) tot ze verloopt, en ze zal niet vernieuwd kunnen worden.

 Ziehier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:  

 • De nieuwe regelgeving verenigt de sector: men heeft het alleen nog over taxi’s. Er zijn standplaatstaxi’s (de vroegere taxi’s), straattaxi’s (de vroegere verhuurdienst van voertuigen met chauffeur, VVB) en ceremonietaxi’s.
  Houders van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (‘limousines’ of ‘VVB’) die voortaan taxidiensten willen aanbieden, moeten uiterlijk op 20 januari 2023 (om 23u59) een overgangsverzoek indienen via het formulier is op de website
  Wanneer geen geldig overgangsverzoek wordt ingediend, blijft de vergunning voor het exploiteren van een limousinedienst geldig onder de voorwaarden van de oude regelgeving (ordonnantie van 27 april 1995: contract van ten minste drie uur voor een minimumprijs van € 90, verbod op smartphone), tot aan de vervaldatum. De vergunning kan daarna niet worden verlengd.
 • Het nieuwe kader stelt ook een numerus clausus vast, zowel globaal als per subcategorie. Zodra deze numerus clausus is bereikt, worden ontvankelijke aanvragen op een wachtlijst geplaatst.
 • Voortaan moeten reserveringstussenpersonen worden erkend om ritten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen dispatchen. 
 • De toegang tot het beroep van taxichauffeur is vereenvoudigd (versoepeling van de voorwaarden inzake goed gedrag, vereenvoudigde procedure om het bekwaamheidsattest te verkrijgen).
 • Exploitanten van taxidiensten betalen een jaarlijkse en ondeelbare belasting van € 600 per identificatievignet en erkende tussenpersonen betalen een belasting van € 20 per geregistreerd voertuig.  
 • Communicatie met de overheidsdienst verloopt alleen elektronisch via het nieuwe unieke mailadres taxi@gob.brussels.
 • Brussel Mobiliteit heeft een website met een rubriek voor beroepsmensen in de sector van het personenvervoer. De rechtstreekse link voor professionals in de sector is Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels).

Bron: Taxinews, Directie Personenvervoer, Brussel Mobiliteit, 21.12.2022.

 

Top