GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/12/2022 - Vanaf 2023 wordt basisbereikbaarheid op het terrein uitgerold.

Fase 0 van basisbereikbaarheid start op 1 januari 2023, met een beperkt aantal wijzigingen. Aanbesteding in 2023 voor flexvervoer: Hoppintaxi's vanaf 2024.

Middenin de zomer van 2022 berichtte Lydia Peeters dat ze de uitrol van basisbereikbaarheid wilde versnellen.

Om dat mogelijk te maken krijgt De Lijn een veel grotere rol in de uitrol van basisbereikbaarheid. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) de regie in handen zou nemen, De Lijn was in de oorspronkelijke plannen enkel nog de interne exploitant voor het kern- en aanvullend net. De koerswijziging werd verankerd is in het OpenbaarDienstenContract 2023-2027 van De Lijn. De Lijn krijgt de rol van Beheerder van het Vervoersysteem krijgt. Dat heeft een aantal consequenties:

  • De Lijn stelt de Mobiliteitscentrale aan (een overheidsopdracht die uitgevoerd wordt door het bedrijf VIA)
  • De Lijn zal instaan voor de exploitatie van het vervoer op maat (naast het kern- en aanvullend net)
  • De Lijn bepaalt de tarieven voor het kern- en aanvullend net, met uitzondering van de sociale tarieven. De vervoerregio’s zouden nog steeds beslissen over het vervoer op maat, maar de tarieven van De Lijn geven toegang tot de flexbussen en (de opvolger van de belbus) en tot de flextaxi's. 

De rol van de vervoerregio’s en de opdeling van het vervoersnet in 4 lagen (treinnet - kernnet - aanvullend net - vervoer op maat) wijzigt niet.

De basis: een gelaagd vervoermodel

Het model van de mobiliteitsswitch is opgebouwd uit 4 ‘lagen’.

  1. Treinnet: de ruggengraat van het openbaar vervoer.

  2. Kernnet: deel één van het nieuwe net. Dit is de ruggengraat van het stads- en streekvervoer. Bussen en trams verbinden kernen met elkaar, bedienen centraal gelegen attractiepolen en verbinden voorsteden met andere steden.

  3. Aanvullend net: deel twee van het nieuwe net. Tussen kleinere steden en gemeenten zorgen bussen voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook woon-werkverkeer en woon-schoolvervoer die alleen tijdens de spitsuren bestaan, kunnen deel uitmaken van dit net.

  4. Flexvervoer: ‘Flexibel’ aanbod. Dit kan een op afroep te reserveren Hoppinbus of -taxi (Hoppinflex) zijn, deelauto’s en -fietsen, of ander deelsysteem. Ook Hoppinflex+ valt hieronder: het aanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking (doelgroepenvervoer).

Het is de bedoeling om deze 4 lagen optimaal op elkaar af te stemmen om tot een efficiënt vervoermodel te komen.

In de tijdslijn hieronder van De Lijn, ziet u dat de marktconsultatie en aanbesteding voor het flexvervoer voorzien blijft voor 2023 en het effectief vervoer door uitvoerders flex voorzien is  vanaf 2024.

Bron Grafiek: Uiteenzetting van De Lijn op de Mora-Commissie Personenmobiliteit

De gebruikersorganisatie TreinTramBus start een meldpunt voor klachten van  bus- of tramgebruikers die nadeel ondervinden door de invoering van de nieuwe dienstregeling van De Lijn in januari 2023. Op basis van de binnengekomen meldingen willen zij de wijzigingen evalueren. Voor GTL is het duidelijk: waar blinde vlekken ontstaan, kan De Lijn best gebruik maken van Flexvervoer 

De communicatie voor fase 0 verloopt via De Lijn, alle wijzigingen kunnen jullie hier raadplegen: https://www.delijn.be/nl/content/nieuwe-net/

GTL hoopt dat men met  De Lijn aan het roer, alleszins voor de Hoppintaxi's (taxivoertuigen en taxibusjes tot 9 zitplaatsen) zal kiezen. De inzet van taxi's in het kader van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs heeft aangetoond dat dit vlot via De Lijn kan verlopen. 

De boodschap van GTL voor de vervoerregio's, De Lijn en de Vlaamse regering:

  • Blijf niet  enkel focussen op het vervoersaanbod dat tot op heden bestaan heeft (weinig belbussen want die heeft men in het verleden niet willen promoten wegens te duur met voertuigen >8+1 of omdat kleinere voertuigen een concurrentie vormden  voor het geregeld vervoersaanbod van De Lijn zelf).
  •  Ga ook voor een nieuw vervoersaanbod met kleinere voertuigen tot 8+1 zitplaatsen, die de passagier niet gaat moeten betalen aan het gewone taxitarief ("een taxi is duur") maar aan een lagere prijs (overheidstussenkomst in de ritprijs) en bied de  ritten zoveel mogelijk "collectief" aan. 
  • Door hun vraag-gestuurd karakter en hun flexibiliteit, bieden de Hoppintaxi's de beste kostenefficiëntie.


Top