GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/01/2023 - Brussel : Overstap van oude VVB-vergunningen (limousines) naar de straattaxivergunning

De overgang naar de nieuwe vergunningen wordt momenteel verwerkt

Wat de inschrijving van de voertuigen betreft, is het nog niet nodig om de voertuigen onder TX te registreren. Wanneer de uitbater van de vergunning de beslissing over de afsluiting van de overgang ontvangt, heeft hij nog zes maanden de tijd om zijn voertuig te registreren volgens de nieuwe bepalingen van het Brussels besluit van 6 oktober 2022.
 Uitbaters die het wensen, kunnen hun nummerplaat al vervangen. In dat geval het daarvoor bestemde onlineformulier: Registratie van een taxivoertuig | Demandes Taxi / Taxi aanvragen (mobilite-mobiliteit.brussels)

Bron: Taxinews, Directie Personenvervoer, januari 2023


Top