GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/02/2023 - Brussel: Digitale procedure en online formulieren voor de taxi's

Afschaffing papieren procedure, voortaan verlopen de aanvragen en registraties via online formulieren

De directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit informeert u dat aanvragen voor taxivergunningen, voor de registratie van voertuigen en voor bekwaamheidsattesten, voortaan moeten  gedaan worden via online formulieren die te vinden zijn op de website: Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels)               

We vestigen de aandacht van onze leden in Brussel op deze wijziging, zodat ze niet langer de oude pdf-formulieren zouden gebruiken maar wel de online formulieren, waardoor dit voor iedereen vlotter en doeltreffender geregeld raakt.


Top