GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/03/2023 - Publicatie Selectieleidraden Vervoer op maat (VOM) taxi op afroep - Voertuigen 3+1

Raamovereenkomsten voor drie jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar. Uiterste indieningsdatum 21/04/2023 om 10:00u.

De Lijn- Exploitantenbeheer brengt potentiële kandidaten op de hoogte van de publicatie van de selectieleidraad voor het Vervoer op Maat taxi op afroep  voor rekening van de V.V.M. in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid - Flex Vervoer Op Afroep (3+1). Type voertuig: personenwagen. 

De selectieleidraad kan je raadplegen op e-procurement. Schrijf je hiervoor zeker in via E-tendering wanneer je interesse hebt in deze percelen.

Het gaat om 24 percelen. Verdeeld over de vervoerregio's of flexgebieden...

Hierbij de linken naar e-procurement:

Voor dit Vervoer op maat VOM 3+1  is de uiterste indieningsdatum 21/04/2023 om 10:00u.


Top