GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/03/2020 - Tussenkomst Sociaal Fonds bij tijdelijke werkloosheid

De arbeiders van de taxi- en VVB-bedrijven hebben recht op een aanvullende werkloosheidsuitkering. Te betalen door de werkgever; deze wordt hen achteraf terugbetaald door het Fonds

 

OPGELET: DIT WERD GEWIJZIGD DOOR EEN NIEUWE CAO VAN 19 MAART 2020 - WIJ VERWIJZEN NAAR DE NIEUWE REGELS IN ONZE NIEUWE NIEUWSBRIEF VAN 8 APRIL 2020

Aangezien momenteel veel werkgevers een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, herinneren we u aan het bestaan van deze aanvullende vergoeding.

 

Toekenningsvoorwaarden:

  • Werkloos zijn door gebrek aan werk ten gevolge van economische redenen.
  • Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.
  • Gerechtigd zijn op de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering.

 

Bedrag:

  •  € 3 per werkloosheidsdag.
  • Maximum € 90 per jaar.

 

Procedure:

  • Rechtstreekse betaling door de werkgever aan zijn werknemer.
  • Per maand.
  • Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever met een speciaal aanvraagformulier.

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068.

Top