GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/12/2021 - Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen

Fietsvergoeding wordt vanaf 1 november 2021 verhoogd naar 0,24€/km

De arbeiders van de taxi- en VVB-sector die effectief gebruik maken van een fiets (of een elektrische fiets) om zich regelmatig naar het werk te verplaatsen, hebben recht op een fietsvergoeding.

Die bedroeg 0,20€/km maar werd in het kader van het sociaal akkoord 2021-2022 vanaf 1 november 2021 verhoogd naar € 0,24 per km, zowel heen als terug.

Dat is het bedrag van het plafond voor de fiscale vrijstelling van fietsvergoedingen.

Overigens zal de fietsvergoeding automatisch aangepast worden tot het plafond van de fiscale vrijstelling indien dit moest verhoogd worden in de toekomst.

Zij kan, voor de met de fiets afgelegde kilometers, niet worden gecumuleerd met andere werkgeverstussenkomsten in het woon-werkverkeer.

CAO van 21.10.2021 over de Werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer

Top