GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/01/2022 - MORA - Advies over het wijzigingsbesluit exploitatievoorwaarden IBP

Wijziging reglementering (ecoscores, rijbewijs,..) lost deel problemen op maar te strenge taalvereisten voor bestuurderspas blijven overeind.

Het ontwerp van wijzigingsbesluit voor de exploitatievoorwaarden van het IBP lost voor een deel problemen op (ecoscores, minimumleeftijd bestuurderspas,…) maar een aantal leemtes blijven bestaan. De meeste taxichauffeurs in Vlaanderen hebben taalattest A1 (Basiskennis Nederlands) binnengebracht om hun bestuurderspas te ontvangen. Binnen de 2 jaar na uitreiking van hun bestuurderspas, moeten ze volgens de huidige eisen het (te) hoge taalniveau B1 bewijzen (proeven met een mondeling en schriftelijk deel afleggen). Zoniet kan hun bestuurderspas ingetrokken worden. Voor de meeste chauffeurs is 15 juli 2022 de vervaldatum (dan hebben ze hun bestuurderspas sinds 2 jaar).

Taaltesten Nederlands voor de bestuurderspas worden betalend vanaf 1 maart 2022 

De vereiste talenkennis wordt bewezen met een diploma of attest van gevolgd Nederlandstalig onderwijs of beroepsopleiding, of een attest niveau B1, of attest niveau maar in dit geval, met erewoordverklaring(Word bestand) dat u binnen de 2 jaar niveau B1 zal behalen. Ook Nederlandstaligen moeten dus een document toevoegen bij hun aanvraag

Om te bewijzen dat je Nederlands kent op een A2 niveau (en na twee jaar  B1) en daarvoor een officieel attest van een agentschap Integratie en Inburgering moet halen, dan moet daarvoor vanaf 1 maart 2022 betalen.  Wie nog geen attest heeft raden we aan om voor 1 maart een taaltest af te leggen. Meer info op de website van het sociaal Fonds Taxi: https://taxi-info.be/Nieuws/NL/294 

MORA-ADVIES AAN DE VLAAMSE REGERING

Het ontwerp van wijzigingsbesluit over de aanpassing van de ecoscore-eisen voor taxivoertuigen is een stap dichter bij een definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering.  
Maar dit wijzigingsbesluit vertoont een aantal leemtes, waardoor nog andere wijzigingen zullen nodig zijn, liefst snel om binnen de 6 maanden problemen met de bestuurderspas van de meerderheid van de chauffeurs te vermijden. Want zoals het nu nog steeds in de reglementering staat, riskeren velen in juli  hun bestuurderspass te verliezen als ze het hoger niveau B1 voor taalkennis Nederlands kunnen attesteren.  De meesten hebben in de laatste 2 jaren een attest van Basisniveau A1 voorgelegd om hun bestuurderspas aan te vragen. Binnen de 2 jaar moesten ze B1 kunnen bewijzen...

In zijn advies aan de minister legt in zijn advies op het voorliggende besluit de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) de vinger op de wonde:

Op 20 december 2021 vroeg minister Lydia Peeters om advies over een wijzigingsbesluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Dit wijzigingsbesluit bevat onder meer hoogdringende aanpassingen rond de ecoscores van taxivoertuigen en de vereisten voor luxevoertuigen.
 De raad is tevreden met deze aanpassingen maar hij betreurt dat het wijzigingsbesluit geen aanpassingen van de zeer strenge taalvereisten voor taxichauffeurs voorziet en ook niet zorgt voor een betere wettelijke verankering van monitoring- en evaluatiemechanismen.

Het is de derde keer in drie jaar tijd dat de MORA advies verleent over het besluit van de Vlaamse Regering over de exploitatievoorwaarden: één keer over het ontwerpbesluit en nu voor de tweede keer over een wijzigingsbesluit. Verschillende fundamentele aanbevelingen uit deze vorige MORA-adviezen werden niet gevolgd, m.n. het niet decretaal verankeren van (de berekening van) de milieuvereisten, aanpassingen aan de strenge taalvereisten en een gebrekkige garantie rond monitoring- en evaluatiemechanismen.
 Hoewel de raad tevreden is met de aanpassingen die worden voorgesteld in dit wijzigingsbesluit, is hij ervan overtuigd dat een aantal van deze aanpassingen dus te vermijden waren. Het wijzigingsbesluit dat ter advies voorligt laat echter andere problemen ongemoeid. Volgens de raad is het slechts een kwestie van tijd voordat een volgend wijzigingsbesluit over de exploitatievoorwaarden nodig zal blijken.

Bron: Mora

Lees hier het advies: MORA Advies wijzigingsbesluit BVR (link) 

GTL: Ecoscore is niet praktisch, ingewikkeld, soms  onbetrouwbaar

De ecoscore waarop de Vlaamse taxi-reglementering steunt, wordt niet gebruikt door autohandelaren; velen kennen die niet.  Indien je een voertuig aankoopt ben je pas zeker van de ecoscore wanneer je de berekening maakt aan de hand van het gelijkvormigheidsattest. Het gelijkvormigheidsattest kan pas geleverd worden na fabricage van een voertuig. De ecoscore zelf berekenen is voor de doorsnee autohandelaar maar ook voor de meeste taxi-ondernemers helemaal niet eenvoudig.

De ecoscores die je als indicatie krijgt op www.ecoscore.be bij een bepaald merk en model zijn louter een indicatie. De werkelijke ecoscore krijg je maar na het bekomen en aankopen van een voertuig aan de hand van het gelijkvormigheidsattest. De ecoscore kan immers wijzigen naargelang er bepaalde opties aan een voertuig worden toegevoegd. Een verschillende motorisatie, bandenmaat of een open dak kan de ecoscore positief of negatief beïnvloeden. De autofabrikanten wijzigen ook soms software en instellingen waardoor de ecoscore wijzigt. 

Op basis van chassisnummer kan je de ecoscore maar bekomen enkele weken of maanden na de inschrijving van het voertuig. Dan is het erop of eronder.


 
Top